Rug- en nekscholing

 

Wat is rug- en nekscholing

De meest voorkomende rugklachten zijn de a-specifieke (mechanische) rugklachten.

Deze zijn erg houdings- en bewegingsafhankelijk. Met andere woorden kan de patiënt door onaangepaste houding en beweging zijn rugklachten veroorzaken en/of verergeren, maar ook: door aangepaste houding en beweging kan de patiënt zijn rugklachten voorkomen en/of milderen. De patiënt heeft dus zelf één en ander in eigen handen.

Probleem echter is dat hij dit vaak niet beseft. Zo zien we dat de acute klachten meestal spontaan na een aantal weken verdwijnen, maar omdat de patiënt zijn slechte houdings- en bewegingsgewoontes niet verandert, gaan de klachten zeer vaak recidiveren. Hier heeft rugscholing zijn rol te vervullen.

Via een theoretisch en praktisch onderricht wil rugscholing de patiënt inzicht laten verwerven in zijn rugprobleem. De patiënt wordt uitgelegd hoe hij rugklachten kan voorkomen door juiste houdings- en bewegingsgewoontes aan te nemen. Richtlijnen worden gegeven om tijdens de werksituatie de rug op een juiste manier te gebruiken. Vaak blijkt dat niet het beroep zelf verantwoordelijk is voor rugklachten, maar wel de wijze waarop de rug tijdens de werkzaamheden gebruikt wordt.

 

 

Inhoud van de oefeningen:

  • aanleren van correcte houding in stand en in zit
  • aanspannen van de diepe, stabiliserende spieren
  • aanleren van juiste bewegingspatronen
  • aanleren van vaardigheden, zoals: tillen, zitten, rechtstaan, vooroverbuigen

Rugscholing mogelijk op en met:

  • Lumbar extender/cervicale traktie
  • Tubings, bal, XCo, Bosu...
  • HIPPOSTAR: mobilisatie en stabilisatie van de LWZ
  • Sensa-move: stabilisatie van de WK
  • Spine-gym

 

hippostar rugoefeningen rugpijn