Kine Turnhout
maakt mensen beter,
al meer dan 25 jaar!

 

 

Wat bieden wij?

 • Een grote groep van verwijzingen voor kine zijn de aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, sportletsels, breuken,...
 • Een andere belangrijke groep betreft de revalidatie na (orthopedische) operatieve ingrepen zoals knie- of heupprothese, herstel voorste kruisband, rotator cuff hechting in de schouder,...
 • Een van de frequentste oorzaken voor een kinesitherapeutisch consult is voor pees- en peesschede-ontstekingen, hardnekkige spierscheurtjes en verklevingen. Hiervoor baseren we ons op de technieken van Cyriax, waarbij getracht wordt hun natuurlijke mobiliteit te onderhouden en/of te herstellen. Sinds een 10-tal jaar ondersteunen we met shockwave therapy.
 • Wat het neurologisch domein betreft zien we voornamelijk de groep van mensen die een hersentrombose of hersenbloeding (bijvoorbeeld CVA) doormaakten of lijden aan belangrijke neurologische syndromen zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerosis (MS), verlammingen, evenwichtsstoornissen of zenuwletsels na een ongeval. Door gerichte kinesitherapie kunnen zij hun onafhankelijkheid herwinnen of behouden.
 • Steeds vaker zien we ook mensen voor lymfedrainage met bijvoorbeeld lymfoedeem na klieruitruiming ten gevolge van bijvoorbeeld borstkanker.
 • Een belangrijke groep indicaties zijn de long-, hart- en bloedvatenaandoeningen. Naast specifieke technieken zoals ademhalingsoefeningen en lymfedrainage, zijn deze patiënten zeker gebaat bij een aangepast fysiek trainingsprogramma ter verbetering van de algemene conditie.
 • Rugklachten zijn een vaak voorkomend probleem. Meer dan de helft van de bevolking heeft er wel eens last van. Daarom leggen wij ons toe op de rugscholing, niet alleen om klachten te voorkomen, maar vooral om te vermijden.
 • Specifieke aanpak is vereist in het geriatrische domein, de wereld van de ouderen. Denken we maar aan valpreventie vooral bij mensen die aan osteoporose lijden. Of denk aan het aanzetten tot “blijven bewegen” zodat zelfstandigheid in de ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) gewaarborgd blijft.
 • De begeleiding van zwangere vrouwen, voor, tijdens en na de bevalling is een ander deeldomein van de kinesitherapie.
 • Aansluitend aan voorgaande specialiseren we ons in de bekkenbodemtherapie met zijn uitgebreidheid aan behandelingsmogelijkheden.
 • Mensen met chronische pijnklachten kunnen wij helpen hun pijn te verzachten met andullatie therapie.

 

 

 

De afgelopen 25 jaar hebben wij gemerkt dat sommige patiënten die bij ons in de kine-praktijk terecht komen al een hele waslijst van hulpverleners gepasseerd zijn.
Daarom zouden wij de mogelijkheden in onze praktijk willen toelichten. Dit zodat de patiënten gericht kunnen doorverwezen worden en op een adequate manier kunnen geholpen worden.